1. Procesanalyse


Analyse af virksomhedens processer med henblik på at identificere proces- og systemændringer, der kan effektivisere virksomhedens arbejdsgange eller forbedre bruger- eller kundeoplevelsen. Uanset om processerne er helt eller delvist dokumenteret, så gennemføres en kortlægning og prioritering af mulige indsatsområder, herunder grænsesnit i arbejdsgangene mellem afdelingerne.  

2. Procesoptimering


Anbefaling og implementering af mulige tiltag, der kan effektivisere arbejdsgange og kundeoplevelsen, herunder også forbedre virksomhedens økonomi. Har gennem flere år arbejdet med radikal forenkling af både processer og IT-systemer med stor effekt på både økonomi og kundeoplevelse, herunder også implementering af KPI og målopfølgning for at skabe transparens på tværs af alle afdelinger.  

3. Procesdokumentation


Tilbyder hjælp til at dokumentere og forankre virksomhedens processer, herunder implementering af vidensdatabaser og systemer, der kan understøtte effektive processer. Har således erfaring med flere forskellige værktøjer til kundehåndtering i call-centre og Back Office funktioner, herunder også værktøjer til fejlhåndtering mellem kundeservice og tekniske afdelinger.