1. Projektledelse


Tilbyder hjælp til at gennemføre større og mindre projekter. Mange års erfaring med projektledelse og med høj succesrate i forhold til at definere projekter, nå fastlagte deadlines og budget. Varetager ledelsen af projektet, herunder et fast struktureret overblik over projektets status og fremdrift overfor interessenter, referencegruppe og styregruppe - løbende rapportering på projektøkonomi og risici.

2. Kravspecifikation


Omsætter forretningens krav til simple og realiserbare løsninger, herunder sikrer at der er en fælles forståelse af de ønskede løsninger på tværs af forretningen. Har defineret krav til både webshops, ordresystemer, billingsystemer og større migreringsprojekter. Fokus på radikal forenkling og klar prioritering af de ønskede løsninger, så risikoen i projektet minimeres.

3. Leverandørstyring


Dialog med både interne og eksterne udviklingspartnere, hvor virksomhedens krav omsættes til konkrete løsningsbeskrivelse/dokumentation, som danner grundlaget for udviklingsprojektet. Forhandling af pris og vilkår samt struktureret styring af leverandøren gennem projektet. Har erfaring med en lang række leverandører, herunder at samarbejde med flere af de større IT-konsulenthuse.